ChatGPT-3-robotens självgodhet äcklar mig

I samma ögonblick jag får tillbaka en relativt välskriven sarkastisk artikel om grunge förstår jag att det är över. Att jag länge befunnit mig på ett sluttande plan rent relevansmässigt har jag länge känt till, men det är först i denna stund det blir helt uppenbart utom några som helst tvivel. Det är som när Salieri presenterar sitt egenkomponerade musikstycke för kejsaren strax innan Mozart anländer. Kejsaren kämpar med att spela stycket när Mozart kommer in i salen och Salieri ler föraktfullt mot den oborstade uppkomlingen. Snart visar det sig emellertid att Mozart memorerat stycket efter bara en gångs genomlyssning och han börjar direkt spruta ur sig variationer som vida överstiger Salieris komponeringsförmåga. Den iskyla som infinner sig hos Salieri har vi alla känt och den är nedärvd i generationer. I korthet berättar den för dig att tåget har gått, att du behöver göra dig beredd på en statussänkning och att det du kan, brinner och dör för inte längre är efterfrågat. Du kan bara hoppas att gruppen inte förskjuter dig och lämnar dig skrikande utanför grottan utlämnad till vargarna och den bistra polarnatten.

Jag har liksom många andra med mig precis fått möta den artificiella intelligensens nya skepnad ChatGPT-3. I korthet är det som att chatta med en robot som får Google att framstå som en Commodore 64. Inte nog med att den kan det mesta rent faktamässigt, den kan också skapa både ny kod och nya artiklar beroende på tilldelade ingångsvärden. Fråga inte mig hur det hela funkar rent tekniskt men det är redan på denna nivå (antar att AI:n är där fotografiet befann sig på 1800-talet) skrämmande remarkabelt.

Jag börjar med att fråga roboten lite random frågor som rekommendation på prisvärd mat i West Hollywood, vad man kan göra i Åre så här års och var Jämshög ligger. Inga problem. Jag frågar den vad den är. ”I am a person”, svarar den. ”What kind of person are you?” ”I´m an introspective, creative and determined person who enjoys spending time with others. I´m open-minded and never shy away from a challenge. I believe in working hard to achieve personal goals and motivating others to do the same”.

Halle-fucking-lujah! Roboten är präktigare än mina hatobjekt på linkedin och det vill inte säga lite. Men nu ska vi testa den självgode lilla plåtburken. Write a sarcastic article about grunge, skriver jag i frågefältet. Det skulle garanterat inte mina hatobjekt på linkedin klara av. Deras ”hur man får uttrycka sig i den övre medelklassen”-radar hade gett utslag direkt och deras händer hade likt skadeskjutna ripor fallit från tangentbordet. ChatGPT-3 verkar dock inte sky uppgiften. I ungefär fem sekunder tänker hen, sen presenteras för mina ögon en kort men rätt träffsäker text där Ers Robothet får in formuleringar som ”mopey, and monotonous lyrics”, ”Sure, the same three cords was used over and over again, but that was the genius of grunge, right?” och ”After all, nothing says rebellion quite like substance abuse”.

Jag säger inte att det är genialt, men jag säger att det är pretty accurate och jag säger att jag inte skulle skrivit den texten på fem sekunder. Jag skulle heller inte fem sekunder senare kunna presentera ett introperspektivt alster som sätter tistelns parasiterande på andra blommor i trädgården i ett postmordernistiskt perspektiv. Men det går alldeles utmärkt för Chat GPT-3. Ni fattar kanske vad jag försöker säga. Det är fullständigt chockerande att AI:n redan befinner sig på den här nivån, fritt för alla att bara tillämpa direkt. Hur ska alla lärare kunna upptäcka alla plagiat? Vem behöver nyhetsjournalister? Vem behöver författare? Bara tanken på hur många yrken som kommer bli obsoleta…och inte ens teknikmänniskor verkar gå säkra, tydligen kan Chat GPT-3 redan koda också.

Kanske är jag för alarmistisk, såklart är texterna emellanåt stolpiga och bisarra. Dessutom verkar inte ChatGPT-3 kunna hantera humor än. På min fråga: ”Write a joke about a single man with a cat” svarar roboten: ”Why did the single man get a cat?” ”He wanted someone to talk to who would always agree with him”. Moahhahaha. Roboten är ju bäng i kolan. Sen när har ens katt någon gång hållit med om något man föreslagit? När man vill att den ska vara still vill den leka. När man vill ge den mat är den inte hungrig. När man vill gosa vill den gå ut. Osv.

MEN. Den snabba AI-utvecklingen är faktiskt i det stora hela skrämmande. Och de, för stora grupper , fundamentalt omvälvande förändringarna lär inte ligga många år fram i tiden. Det leder till frågan om vad ett mänskligt liv egentligen ska bestå i? När ett artificiellt världsmedvetande är bättre på att vara som och tänka som människor än vi själva? Vad återstår då för människan?

Kanske bara att skriva in i sökfältet ”Write semi-ironic text in swedish about first experience with new AI-chat app from a Generation X perspective” och ta en kall Norrlands. För en rejäl fylla, det kan väl inte robotjävlarna ta ifrån oss.

Jag skriver in: ”Are you drunk?” ”No, I am not drunk” svarar ChatGPT-3-roboten.

Botten upp då, robotjävel!