Striden om sanningen

rancor3

Hur många pressekreterare kan du räkna upp? Förmodligen inga. För denna yrkesgrupp som verkar i det dolda startas inga uppror, förfasas inte över några arbetsförhållanden och skrivs inte många tårdrypande manus. Allt detta är helt i sin ordning. Vi är inte intressanta. Vi är främst ett smörjmedel och smörjmedel säljer inga lösnummer. Journalisterna dock. De vet vilka vi är. Vi känner varandra, för vi möts dagligen på sanningens slagfält. Och jag var en av journalisterna. I åtta år. Tills jag likt Anakin Skywalker gick över till The Dark Side och blev en Sith Lord i det offentligas tjänst. Läs mer